ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿದ ಕೊಂಬೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿದೆಡೆ ಸುರಿದ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು