ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನಿಲ್ ಲಾಡ್

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಪಕ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಡಾಯ. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಯುವ ವರೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವೆ. ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸ