ಫಿಶ್ ವಿನೆಗರ್ ತವಾ ಫ್ರೈ

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

*ಬಾಂಗಡೆ ಮೀನು – ೪
*ಅಚ್ಚಖಾರದ ಪುಡಿ – ೨ ಚಮಚ
*ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ – ೧ ಚಮಚ
*ವಿನೆಗರ್ – ೧/೨ ಚಮಚ
*ಅರಿಶಿಣ – ೧/೪ ಚಮಚ
*ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
*ಎಣ್ಣೆ –
*ನೀರು – ಅಳತೆಗೆ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ :

ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಅಚ್ಚಖಾರದ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿಣ, ಉಪ್ಪು, ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಮಸಾಲ ಅನ್ನು ಮೀನಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಫಿಶ್ ವಿನೆಗರ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ.