ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಬೀದರ:ಜು.14:ರೈತರ ಬೆಳೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚವಾಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು 83,000 ಸಾವಿರ ರೈತರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 54 ಕೋಟಿ 86 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಳಾದಾಗ ಅವರ ಹಾಳಾದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರ ನೊಂದಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಈ ವರ್ಷವು ಸಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕಾಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಗ್ರಾಮ-ಒನ್ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಚಿವರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ, ಹೊಲದ ಪಹಾಣಿ, ಆಧಾರ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 31-07-2022 ರೊಳಗೆ, ಉದ್ದು, ಹೆಸರು, ಸೊಯಾ, ಅವರಿ, ತೊಗರಿ, ಜೋಳ ಬೆಳೆಗಳ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳಗೆ 16-08-2022 ರೊಳಗಾಗಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನೊಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೊರುತ್ತಾ, ನೊಂದಣಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಟೋಲ್ ಫ್ರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1800-200-5142 ಕರೆಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.