ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್‌ ೧ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ