ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶೋ…

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶೋ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.ಇದೇ ವೇಳೆ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕಿನ ಫ್ಯಾಶನ್ ಶೋ ನಡೆಯಿತುಮ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರು ಗಿಣಿ, ಹೆಬ್ಬಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪ