ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

ಧಾರವಾಡ ಮಾ.20: ದಾವಣಗೇರಿಯ ಚಿರಂತನ ತಂಡದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವುಮೇನ್ ಎಕ್ಸಲೇನ್ಸಿ ಆವಾರ್ಡ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ನೃತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವುಮೇನ್ ಎಕ್ಸಲೇನ್ಸಿ ಆವಾರ್ಡನ್ನು ಗಣೇಶ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆ (ರಿ) ಧಾರವಾಡ ಶಾಲೆಯ ವಿದೂಷಿ ರೋಹಿಣಿ ಇಮಾರತಿ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಚಿರಂತನ ತಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೀಪಾ ಎನ್. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.