ಪ್ರಧಾನಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಪೊಲೀಸರ ಬಿಗಿಭದ್ರತೆ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದಿರಾನಗರದ ಸಿಎಂಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.