ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ದಿನ

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕೋತ್ತಾಯ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು