ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಲಯ ರಚಿಸಿ

ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ (ಇಸ್ರೇಲ್), ಡಿ.೧- ಹಮಾಸ್ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಮುನ್ನ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಲಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಥನಿ ಬ್ಲಿಂಕೆನ್ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಏಳನೇ ದಿನದ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬ್ಲಿಂಕೆನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಇರಬಹುದಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಗ್ಧ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾವುನೋವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮಾನವೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಾಗರಿಕರ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ತಡೆಯವುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನುಮತಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಮುಗ್ಧ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಮಾಸ್ ಒಡ್ಡುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅದು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ನಾಗರಿಕ ಜೀವನದ ಬೃಹತ್ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಥಳಾಂತರವು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅಮೆರಿಕಾ ಆಶಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಲಿಂಕೆನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.