ಪೋಲೀಸರಿಗೆ ಸಬೂಬು…

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಆಟೊ ಮೇಲೆ ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪೋಲೀಸರಿಗೆ ಸಬೂಬು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು