ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆ…

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇದ್ದರೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನದೆ ರಸ್ತೆಗಳಿದಿದ್ದ ವಾಹನ ಸವಾರರನ್ನು ತಡೆದು ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.