ಪೊಲೀಸರ ತಪಾಸಣೆ…

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ವಾಹನ ಸವಾರನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು.