ಪೊಲೀಸರ ತಪಾಸಣೆ..

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇದ್ದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೃಪತುಂಗಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಹನ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ತಪಾಸಣೆ