ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ

ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬೃಹತ್ ಐಕ್ಯತಾ ಸಮಾವೇಶದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್, ವಿ ನಾಗರಾಜ್, ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಾಗವಾರ ಎನ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದಾರೆ.