ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ


ಆಗಸ್ಟ್ ಮಾಸದ ರಾಜಕೀಯ ಕಥನ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ನಡೆಯಿತು ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನದಾಸ್,ಲೇಖಕಿ ಪಲ್ಲವಿ ಇಡೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಇದ್ದಾರೆ