ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 3 ಕೃತಿಗಳ ಲೋಕಾಪರ್ಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ನಾಯಾದೀಸ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ, ಲೇಖಕ ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಜಾಣಗೆರೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತಿತರಿದ್ದಾರೆ