`ಪುಟ್ಟ ಭಯ’ `ಯು’ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್

“ಪುಟ್ಟ ಭಯ” ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ `ಯು’ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.ಉಡುಪಿಯ ನವ್ಯ ಜೆ ನಾಯಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು ಜನಾರ್ಧನ ನಾಯಕ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾಗಿ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ  ಭಯದಿಂದ ಮುಳುಗಿರುವ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಭಯವನ್ನು ಅವಳು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಆ ಭಯದಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುವ ಕಥಾಸಾರಾಂಶ.

ರೋಹಿತ್ ಅಂಪರ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿದೆ.ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ಸುಂದರಶ್ರೀ, ಅನನ್ಯ ಮೋಹನ್, ರಾಘವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಶಿಲ್ಪಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಬುಜಮ್ಮ, ಸುಲದಾಬುಭಾಗಿ ರಮಣ ಅತ್ತೆ, ಮುಂತಾದವರಿದ್ದಾರೆ.