ಪಿಂಕ್ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದನ ಚಿತ್ರಸ್ಪರ್ಶ…..ಹೊನ್ನಾಳಿ  ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಗುಲಾಬಿ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರೊಬ್ಬರು ಚಿತ್ರಬಿಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು..ಪಿಂಕ್ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದನ ಚಿತ್ರಸ್ಪರ್ಶ…..