ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಜನ‌ಜಂಗುಳಿ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಗಂಟಲು ದ್ರವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ತುಂಬಿರುವುದು