ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಲ್ಲಿ ಧರಣಿ

ಲೈಂಗಿಕ ಹಗರಣದ ಸಿಡಿ ವಿಷಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು