ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ

ಬಿಜೆಪಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡದ ಸಭೆ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಟಿ ರವಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು