ಪಡಿತರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ…

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾವಳ್ಳಿ ಜೈನ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಜಿತ್ ಮಹಲ್ ಜಿತೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಲೋಕೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ