ನೌಕರರ ಮಷ್ಕರ ರೋಗಿಗಳ ಪರದಾಟ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮುಷ್ಕರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಹೊರ ಗೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.