ನೆ.ಲ ನರೇಂದ್ರಬಾಬು ಮತ್ತು ಅನುಶೃತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಹ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು| ನೆ.ಲ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು, ನಟಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅನುರಾಧ ಮತ್ತಿತರಿದ್ದಾರೆ