ನೀರಸ ಮತದಾನ:

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ (ಬೀದರ): ತಾಲೂಕಿನ ಮುಚಳಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಬೂತ್ ನಂಬರ್ 41, 42ರಲ್ಲಿ ಜನ ನೀರಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ.