ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ನಕಾರ

ನವದೆಹಲಿ, ಆ.೨೪- ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲಿನ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಎರಡು ಉದ್ಯೋಗದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ, ಈ ಸಾಮ್ಯತೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸೇವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ವಯಸ್ಸನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿದೆ.
ಆದರೂ, ಪ್ರತಿ ಹುದ್ದೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ನೌಕರನ ಸೇವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪರ್ದಿವಾಲಾ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
ನಿವೃತ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.