ನವೀನ್ ಕುಮಾರಿ.ಹೆಚ್.ಎಂ ಗೆ ಪಿಎಚ್‍ಡಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ,ಅ.28: ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನದ ನಿಕಾಯದ ರಾಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರಿ.ಹೆಚ್.ಎಂ. ಅವರು “ಸ್ಟಡಿ ಆನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಕೊಲೋಜಿಕಲಿ ಇಂಪಾಟೆಂಟ್ ಬೆಂಜೋಫುರಾನ್ ಹೆಟಿರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್” ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. .
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ.ಕೆ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನವೀನ್‍ಕುಮಾರಿ.ಹೆಚ್.ಎಂ. ಅವರು ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.