ನರೇಶ್ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಪವಿತ್ರಾ.

ತೆಲುಗು ನಟ ನರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಊಹಾ ಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್