ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಚಾಚಿದ ಎಎಸ್ ಐ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಎಸ್ ಐ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೈ ಚಾಚುತ್ತಿರುವ‌ ದೃಶ್ಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವುದು