ನಗರದ ಹಲವು ರಸ್ತೆ ಬಂದ್.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಪ್ಯೂ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಪಿ ರಸ್ತೆಯ ಮತ್ತು ಡಿವಿಜಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ‌‌ ಮುಚ್ಚಿರುವುದು