ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಳೆ

ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ,ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗು ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಮಗಣದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಳೆಯ ದೃಶ್ಯ..