ಧೋಣಿ ಮೇಲೆ ಜನರ ಸಾಗಾಟ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದು ದೋಣಿ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ