ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೆರವು…

ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೀಡಿದ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಟ್ರೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಶಾಸಕ ಮಾಡಾಳು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.