ದಿ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆರಂಭ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ