ದಾನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ ಗೆ ಪಿಎಚ್. ಡಿ.

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.19: ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ, ಗೋದುತಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಫಿಜಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ, ಶ್ರೀಮತಿ ದಾನಮ್ಮ ಜಿ ಪಾಟೀಲ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇನ್ ಫಿಜಿಕ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ, ಡಾ. ಅನಿಲಕುಮಾರ ಬಿಡವೆ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ “ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಬೈಮೆಟಾಲಿಕ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಡೋಪಡ ಪಾಲಿಮರ್ ಕಾಂಪೋಜಿಟ್ಸ್” ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಿಎಚ್. ಡಿ. ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.