ತ್ರಿಷಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಒಡೆಯರ್ ನೇಮಕ

ಮೈಸೂರು, ಡಿ.01:-ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೋಟ್ರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ ಘೋಷಿಸಲು. Wಂಏಔ ವಾಕೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಹೈನೆಸ್ ಶ್ರೀಮತಿ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಒಡೆಯರ್ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೋಟ್ರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್‍ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂಜಾ ಹರ್ಷ ಮತ್ತು Wಂಏಔ ವಾಕೊ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೋಟ್ರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಅನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 5, 2021 ರಂದು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು Wಂಏಔ ವಾಕೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿಕ್‍ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೋಟ್ರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ Wಂಏಔ ವಾಕೊ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿಕ್‍ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಶನ್‍ನಿಂದ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ, ವಿಶ್ವ ಕಿಕ್‍ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿ, ಯುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು SಂI ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.