ತೆರೆದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ…

ಕಲಬುರಗಿ: ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಡಲಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು.