ತುಂಗಭದ್ರ ಜಲಾಶಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ವೆಂಕಯ್ಯನಾಯ್ಡು

ತುಂಬಿದ ಜಲಾಶಯ ಕಂಡು ಸತಸ