ತಳ್ಳು ಗಾಡಿ ಐಸಾ..

ಮೈಸೂರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಸವಿಲೇವಾರಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರ ಹರ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು