ತಮಿಳುನಾಡು ಬಸ್ ಸ್ಥಗಿತ

ಕಾವೇರಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಡಲಾಗಿರುವುದು