ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್-ಖರ್ಜೂರ ಲಡ್ಡು

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:
ಗೋಡಂಬಿ-ಕಾಲು ಕಪ್ ಹಸಿ ಖರ್ಜೂರ-ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿ,
ಬಾದಾಮಿ-ಕಾಲು ಕಪ್ ಪಿಸ್ತಾ-ಕಾಲು ಕಪ್
ತುಪ್ಪ- ೨ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗೋಂದು-೧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಗಸಗಸೆ-೧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ-೧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಜಾಕಾಯಿ ಪುಡಿ- ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್.
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್‌ಗೆ ಹಾಕಿ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ. ನಂತರ ಗೋಡಂಬಿ, ಗಸಗಸೆ, ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾವನ್ನು ತರಿತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಂದು ಹಾಕಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿದು ತೆಗೆದಿಡಿ. ಅದೇ ಬಾಣಲೆಗೆ ಉಳಿದ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಜೂರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ತಿರುವಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ಇಡಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ, ಜಾಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಗೋಂದು ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ