ಡೆಲ್ಟಾ ಭಾರತದ ವೈರಸ್ ಹೆಸರು

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ. ೦೧: ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಂತರಿ ಸೋಂಕಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಗ್ರೀಕ್ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೂಲಕ ರೂಪಾಂತರಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇನ್ಮುಂದೆ ಇದನ್ನೇ ಬಳಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸ ಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರ ಗೊಂಡ ೨ ಸೋಂಕಿಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ಸೋಂಕು, ಬ್ರಿಟನ್ ಸೋಂಕು, ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೋಂಕು ಎಂದು ದೇಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ರೂಪಾಂತರಿ ಸೋಂಕನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಿ ಸೋಂಕನ್ನು ಹೆಸರಿಸಬೇಕು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಃ.೧.೬೧೭.೧ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಪ್ಪಾ ಎಂದು, ನಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಃ೧.೬೧೭.೨ ವೈರಸನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಮಾದರಿಯ ವೈರಸ್ ೨೦೨೦ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ.ಮಾರಿಯಾ ವೆನ್ ಕೆರಕೋವ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸದೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹೆಸರುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದು. ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಎಲ್ಲವೂ ಇನ್ಮುಂದೆ ಗ್ರೀಕ್ ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ ಹೆಸರುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ವೈರಸ್ಗೆ ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಗಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರೀಕ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.