ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವುದು

ಜಲ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೇ ವಿಜಯನಗರ, ಕೆ.ಪಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು