ಟೇಶಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ರೂಪಾ ಅಯ್ಯರ್ ಹಾಗು ಸುನೀಲ್ ಪುರಾಣಿಕ್ ವಿರುದ್ದ ಆರೋಪ