ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
೧ ಕಪ್ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು , ೧.೨೫ ಕಪ್ ನೀರು, ೧ – ೨ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು , ೧/೨ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ , ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು, ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:
ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ೧ ಕಪ್ ನೀರು, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ.
ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಒಮ್ಮೆ ಕೈಯಾಡಿಸಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
ಈಗ ಉಳಿದ ೦.೨೫ ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಸಟ್ಟುಗದಿಂದ ಮಗುಚಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ.
ಬಿಸಿ ಆರುವವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡಿ.
ಬಿಸಿ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಕೈಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿ.
ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಲಟ್ಟಿಸಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು.
ಒಂದು ಹೆಂಚು ಅಥವಾ ತವಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಲಟ್ಟಿಸಿದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತವಾ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ.
ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಇಡೀ ರೊಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಒತ್ತಿರಿ. ರೊಟ್ಟಿಯ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಆರಿದ ಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಎರಡು ಬದಿ ಕಾಯಿಸಿ.
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಗೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಪಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಿ