ಜೋಕೋವಿಚ್‌ಗೆ ಕಿರೀಟ

ಅಮೆರಿಕಾ ಮುಕ್ತ ಟೆನಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಆಟಗಾರ ನೋವೋಕ್ ಜೋಕೋವಿಚ್ ೨೪ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಜಯದ ನಂತರ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ.