ಜೆನೆಕ್ಸ್ ಚಾರಿಟಬ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಟ ಅನೂಪ್ ರೇವಣ್ಣ, ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ