ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮದ್ಯ ನಾಶ

ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮಾ.30 ನಗರದ ನಲ್ಲಚೆರವು ಪ್ರದೇಶದ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮದ್ಯ,ಬೀರ್, ಸೆಂದಿ,ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ಸಾರಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾ ಶಪಡಿಸಿತು.
30 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ 4133 ಲೀಟರ್ ಮದ್ಯ ಹಾಗೂ 1007 ಲೀಟರ್ ಬೀರ್ ಹಾಗೂ 0.275 ಲ್ಯಾಬ್ , 01 ಲೀಟರ್ ಸೇಂದಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ 72 ಲೀಟರ್ ಕಳ್ಳಬಟ್ಟಿ ಸರಾಯಿ ಹಾಗೂ 80 ಲಿಟರ್ ಬೆಲ್ಲದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‌ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ‌ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.