ಚೆಲ್ಲಾ ಪಿಲ್ಲಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಬರ್ಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪನಕ್ಕೆ ಕಾರುಗಳು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿರುವುದು ಚೆಲ್ಲಾ ಪಿಲ್ಲಿಆಗಿರುವುದು.